Vanredna sednica skupštine akcionara - 05.11.2013.godineOdluka o sazivanju vanredne sednice, str.1
Odluka o sazivanju vanredne sednice, str.2
Punomoćje za glasanje na vanrednoj skupštini akcionara
Formular za glasanje u odsustvu
Odluka o izboru revizora za reviziju Finansijskog izveštaja za 2013. godinu
Predlog za dopunu dnevnog reda vanredne Sednice, od strane akcionara, 16.10.2013.godine
Odluka o ne prihvatanju Predloga za dopunu dnevnog reda vanredne sednice Skupštine akcionara "Čoka" a.d. Čoka, zakazane za 05.11.2013. godine
Rešenje suda o usvajanju predloga predlagača EAST WEST INVEST AD Beograd


Novi predlog za izbor revizora, za vanrednu sednicu

Odluka o izboru revizora za reviziju Finansijskog izveštaja za 2013. godinu
Obaveštenje o povlačenju DIJ-AUDIT d.o.o. Beograd
Ponuda IEF d.o.o. Beograd
Obrasci za vanrednu skupštinu 05.11.2013. godine po nalogu suda

Punomoćje za glasanje na vanrednoj skupštini akcionara 05.11.2013. godine
Formular za glasanje u odsustvu na vanrednoj skupštini akcionara 05.11.2013. godine
Na osnovu rešenja Privrednog suda u Zrenjaninu, posl.br. R.30/2013 od dana 28.10.2013. godine, a po osnovu zahteva akcionara EAST WEST INVEST a.d. Beograd za dopunu dnevnog reda vanredne sednice Skupštine akcionara Duvanske industrije “Coka“ a.d. iz Coke, upucuje se sledece:

O b a v e š t e n j e

Povodom zakazane vanredne sednice Skupštine akcionara Duvanske industrije “Coka“ a.d. iz Coke, za dan 05.11.2013. godine, o b a v e š t a v a m o vas da ce se ta sednica održati, jer je tako sud odlucio, na zahtev akcionara EAST WEST INVEST a.d. Beograd, da se dopuni dnevni red sednice.

Odbor direktora je zauzeo stav o ne prihvatanju dopune dnevnog reda.

Akcionarima je dostavljen stav Odbora direktora o razlozima zbog kojih nije prihvatio predlog za dopunu dnevnog reda sednice.

Mole se akcionari da se odazovu pozivu.

U Coki, 01.11.2013. godine

Predsednik
Odbora direktora
Dobrivoje Sudžum, dipl.ecc.

Obaveštenje povodom zakazane vanredne sednice Skupštine akcionara Duvanske industrije "Čoka" a.d. iz Čoke, za dan 05.11.2013. godine,
Odbor direktora Duvanske industrije “Čoka” a.d. iz Čoke na sednici održanoj 18.10.2013. godine, razmatrajući važeće propise iz oblasti revizije, doneo je sledeću:

O D L U K U
o otkazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara zakazane za 05.11.2013.godine


Član 1.
Zbog donošenja novog Zakona o reviziji i problema u tumačenju i primeni istog, otkazuje se zakazana vanredna sednica Skupštine akcionara za dan 05.11.2013. godine.

Član 2.
Otkazana vanredna sednica Skupštine akcionara biće zakazana po zauzimanju stavova od strane nadležnog ministarstva.

Član 3.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Čoki,
Dana 18.10.2013. godine

Predsednik Odbora direktora
Dobrivoje Sudžum, dipl.ecc. s.r.

Odluka o otkazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara zakazane za 05.11.2013.godine

.

Izveštaj nakon održane vanredne sednice Skupštine akcionara 05.11.2013. godine


Donete odluke na vanrednoj sednici Skupštine akcionara, održanoj 05.11.2013. godine

1. Odluka o izboru revizora za 2013. godinu
2. Odluka o ne prihvatanju Odluke o izmeni Statuta
3. Odluka o ne prihvatanju Odluke o konstatovanju svih donetih odluka Odbora direktora
4. Odluka o ne prihvatanju razrešenja članova Odbora direktora
Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara, 05.11.2013. godine
nhl jerseys online , cheap mlb jerseys , cheap jordans shoes , cheap mlb jerseys , wholesale jordans for cheap , cheap nfl jerseys , cheap mlb jerseys , Wholesale MLB Jerseys , nhl jerseys china , nfl jerseys cheap