Podaci o eminentuEmitent: DIN ČOKA – 08018448
Simbol: COKA
Naziv hartije: obične akcije sa pravom glasa
Aktivni ISIN: RSDICOE58755
CFI kod: ESVUFR
Sektor oznaka: GA
Sektor naziv: Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duvana
Valuta: RSD
Broj hartija: 39630
U trgovanju od: 03.05.2007.
Nominalna vrednost jedne akcije: 4.550,00 dinara
Obračunska vrednost hartije od vrednosti na dan 31.12.2011. godine: 5419.76 dinara
Korporativni agent: Vojvođanska banka a.d. N. Sad, Sektor za brokersko-dilerske poslove