KontaktPun naziv: DUVANSKA INDUSTRIJA "ČOKA" A.D. ČOKA
Ulica i broj: Proleterska broj 6, 23320 Čoka
E-mail: duvanskacoka@yahoo.com
E-mail: fakture.duvanska@gmail.com
Broj tel. / faks: 0230 / 471-160 i 471 - 710

Matični broj: 08018448
PIB: 101418012